StaFi na-ama ọkwa ọkwa SSOL Liquidity Ngwọta maka Solana Staking

Uru Ngwọta RSOL

Usoro Mkpesa

  1. Ndị nnọchi anya dị iche iche
    SOL tokens nke ndị ọrụ nọ na ọdọ mmiri StaFi rSOL, nke usoro ntinye aka na-achịkwa, ga-ekesa ya na ọtụtụ (M) obere staking. Akaụntụ ọ bụla ga — ahọrọ ọtụtụ (N) ndị nnọchite anya maka ndị nnọchi anya site na atụmatụ uru uru.
    A ga-edozigharị m na nha nke nkwụnye ego SOL, a ga-edobe N na 1 dịka iwu ndị nnọchi anya Solana si dị.
    Ndị nnọchi anya dị iche iche ga — enyere aka belata ihe ga — eme nke otu ọnụ, ma mee ka ikike nke ndị ọrụ Solana ghara ịba uru.

Slash

--

--

write for right

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store